مشاوره حقوقی یا وکیل:

مشاور حقوقی و یا وکیل، با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارد، کلیه امور حقوقی از جمله تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل ها، انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی، رسیدگی و پیگیری پرونده های حقوقی و دعاوی اداری و استخدامی، شرکت در جلسات دادرسی و دفاع از حق سازمان یا شرکت و یا شخص مربوطه، ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان در صورت لزوم، انجام امور حقوقی مربوط به مناقصه، مزایده و … را برعهده دارد. همچنین در بخش خصوصی، ارائه خدمات حقوقی از جمله گواهی انحصار وراثت، قانون مدنی و خانواده، دادخواهی، آسیب های شخصی و قانون جزا و در بخش تجاری، مشاوره دادن و انجام کارهایی برای بخش های تجاری مختلف مانند قوانین مربوط به قراردادها، مالیات، قوانین استخدام، خرید و فروش و ادغام شرکت ها و … را انجام می دهد.

طریقه پیگیری درخواست مشاور حقوقی یا وکیل:

درخواست های حقوقی ثبت شده در هومینو به دو صورت پیگیری می شود. روش اول به این صورت است که تا حد امکان تلفنی و به صورت غیرحضوری مشکل مشتریان حل خواهد شد. روش دوم حضوری خواهد بود. برخی از خدمات حقوقی همچون وکالت به دلیل برخی پیش نیازها تنها به صورت حضوری و در دفتر وکالت امکان پذیر است. در حالت دوم وکلای خبره به مشتریان نشان داده خواهند شد و مشتریان می توانند با توجه به سوابق و رزومه کاری وکلا، متخصص مورد نظر خود را انتخاب کنند.  

وظایف مشاور حقوقی

  1. تهیه متن قراردادهای شرکت یا سازمان و نظارت بر روند عقد آنها
  2. ارائه اطلاعات لازم و انجام امور حقوقی مربوط به انواع مناقصه ها، مزایده ها و …
  3. ارائه مشاوره های حقوقی به مدیران و کارکنان و به مراجعان در خصوص موارد قانونی
  4. حضور در دادگاه به عنوان نماینده موکل خود و دفاع از آنها
  5. ارائه مدارک و شواهد به دادگاه و دفاع از موکل
  6. جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات لازم برای تهیه قوانین، اساسنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و …
  7. انجام کلیه کارهای مربوط به ثبت، تغییرات در ساختار، انحلال شرکت ها و …( عمدتا در شرکت های خصوصی)
  8. جمع آوری اطلاعات لازم و استفاده از آنها برای دفاع از سازمان یا شرکت مربوطه در محاکم قضایی
  9. رسیدگی به شکایات و دعاوی حقوقی و اداریو دعاوی اداری و استخدامی، شرکت در جلسات دادرسی و دفاع از حق سازمان، ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان در صورت لزوم، انجام امور حقوقی مربوط به مناقصه، مزایده و … را برعهده دارد.