مشاوره خانواده

گاهی در زندگی فردی هر شخصی بسیاری از مشکلات باهم آمیخته شده و تبدیل به یک معضل جدی میشود این مشکلات ممکن است از یک چالش کوچک آغاز شودو تا جایی پیش رود که تمام اعضای خانواده را درگیر کرده و زندگی را از روال عادی خود جداکرده و به یک چالش جدی بکشاند.مشاوران ندای آرامش روان افراد را در همه ی ابعادبررسی نموده و با ارائه راهکارهای مناسب و تکنیک های روانشناسی سعی در حل مشکلات دارند.

مشاور خانواده و روانشناسی چه کمکی به ما می کند؟

مشاوران با توجه به شرایط خانواده،میزان شناسایی زن و مرد از یکدیگر و شخصیت های آنان مناسب ترین راهکار را پس از ریشه یابی و بررسی مشکلات ارائه میدهند.این نکته را هم نباید فراموش کنیم که مشکلات آنقدر که فکر میکنند بزرگ نیستند ولی اگر نتوان آنها را با شیوه های مناسب روانشناسی حل نمود تبدیل به یک معضل جدی شده و در خیلی موارد حتی سبب فروپاچیدن خانواده از هم میشود.

متخصصان مرکز مشاوره در زمینه های گوناگون به هموطنان در سراسر کشور مشاوره تلفنی میدهند.همچنین شما قادر خواهید بود مشاور خانم یا آقا را به دلخواه خودتان انتخاب نمایید.