اهداف مرکز

  1. ارائه خدمات تخصصی به مراجعان در مسایل فردی و خانوادگی به صورت حضوری و غیرحضوری .
  2.  ارائه خدمات روان شناسی به مراجعان در قالب جلسات گروهی و کارگاههای آموزشی
  3. همکاری با سازمان ها و دستگاههای مختلف در زمینه گزینش و استخدام نیروهای کارآمد
  4. ارائه خدمات مشاوره ایی و روان شناختی به سازمانها ودستگاههای طرف قرارداد
  5. انجام تحقیقات و پژوهشهای کاربردی در زمینه های مختلف

مشاوران مرکز

یکی از اصول اولیه و اساسی مرکز ارائه خدمات حرفه ای به مراجعان گرانقدر می باشد . به همین دلیل در طول این سالها تلاش نموده است تا با دعوت از همکاران و مشاوران توانمند نسبت به تحقق هدف فوق مبادرت نماید .

در حال حاضر همکاران این مرکز علاوه بر داشتن مدارک تحصیلی مرتبط و تجارب حرفه ایی و تدریس در مراکز علمی و دانشگاهی صلاحیت های و علمی و اخلاقی آنان نیز مورد تأیید قرارگرفته است .